Splošni pogoji poslovanja

Plesno društvo SwingKids, Ulica Goce Delčeva 23, 1000 Ljubljana, matična številka 4050827000 (v nadaljevanju: plesno društvo) izvaja dejavnosti na področju športa in opreme, kulture in umetnosti. Glavna dejavnost je promocija swing plesov in swing in sorodne glasbe, kar se izvaja preko organiziranja plesnih večerov, preplesavanj, promocijskih nastopov, predavanj, plesnih tečajev in plesnih delavnic.

Izobraževalni plesni tečaji in delavnice

Plesno društvo sprejema spletne prijave in odjave na plesne tečaje ter izvaja plesne delavnice in ostale plačljive plesno – glasbene dogodke (v nadaljevanju: plesni dogodki). Plesno društvo ni zavezano za plačilo DDV. Veljajo cene in ostali pogoji (npr. popusti) kakor so objavljene na internetni strani. Prijavnino oziroma plačilo je po prejemu predračuna treba poravnati v postavljenem roku oziroma pred pričetkom dogodka. V kolikor plačilo ni izvedeno v roku, prijave ne upoštevamo.

Plesno društvo si pridržuje pravico do odpovedi oz. spremembe izvedbe plesnih dogodkov zaradi odpovedi udeleženca oziroma udeležencev ali zaradi višje sile (npr. bolezen plesnega učitelja, bolezen glasbenega izvajalca in podobno). V vseh takih in podobnih primerih vas bomo o morebitnem odstopu od izvedbe dogodka z naše strani obvestili v roku 2 (dveh) dni od nastanka vzroka za odpoved plesnega dogodka po e-pošti oz. telefonu. V primeru odpovedi plesnega dogodka s strani plesnega društva prijavnino oziroma plačilo po predračunu povrnemo v celoti.

S prijavo na plesni dogodek dogodek preko naše internetne strani prijavitelj potrjuje, da je seznanjen in se strinja s tukaj navedenimi splošnimi pogoji poslovanja. V primeru vprašanj ali zahteve po pomoči pri spletnem plačilu se lahko prijavitelji vedno obrnete na nas in sicer na e-poštni naslov: info@swingkids.si.

Prijavitelj ima pravico pisno odpovedati udeležbo na plesnem dogodku, na katerega se je prijavil. Odpoved prijave je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov info@swingkids.si. Ustnih odpovedi, posredovanih po telefonu, plesno društvo ne sprejema. Stroški odpovedi so naslednji:

  1. do pet (5) koledarskih dni pred dogodkom: 0 % prijavnine oz. plačila za dogodek
  2. do treh (3) koledarskih dni pred dogodkom: 50 % prijavnine oz. plačila za dogodek
  3. en (1) koledarski dan pred dogodkom in na dan dogodka: 70 % prijavnine oz. plačila za dogodek

V primeru odpovedi prijavitelja se plesnega dogodka lahko udeleži drugi udeleženec, pri tem pa je potrebno upoštevati, da v kolikor gre za solo prijavo plesalca (leader oziroma tisti, ki pri plesu vodi) se dogodka lahko udeleži drug plesalec, v primeru prijave plesalke (follower oziroma tisti, ki pri plesu sledi) pa druga plesalka, razen, če bo s plesnim društvom dogovorjeno drugače.

Politika zaupnosti in varstvo osebnih podatkov

S prijavo na plesni dogodek nam prijavitelji sporočite določene osebne podatke, kot so vaše ime in priimek, ime in priimek morebitnega plesnega partnerja, vaš internetni naslov in vašo telefonsko številko. Zbrane podatke bo plesno društvo uporabljalo izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Plesno društvo spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost udeležencev oz. uporabnikov spletne strani, zato bo storilo vse potrebno, da jih zašiti pred kakršnimikoli kršitvami ali zlorabami.

Z oddano prijavo na plesni dogodek se prijavitelji strinjate, da se lahko vaši osebni podatki, ki ste jih vpisali v spletni prijavni obrazec, hranijo in uporabijo izključno za namen pošiljanja podatkov za opravljanje storitev plesnega dogodka, kot na primer pošiljanje podatkov za plačilo izbranega tečaja ali delavnice, obveščanje o aktivnostih vezanih na izvajanje plesnega tečaja, obveščanje o plesnih večerih. S prijavo na plesni dogodek ste prijavitelji seznanjeni, da se vaši podatki iz prijavnega obrazca brez soglasja ne bodo posredovali tretjim osebam, ter da lahko kadarkoli prekličete to privolitev. Preklic privolitev se izvede pisno po e-pošti na naslov info@swingkids.si. Ustnih odpovedi, posredovanih po telefonu, plesno društvo ne sprejema. Po preklicu privolitve se zbrani podatki izbrišejo.

E-poštno obveščanje (e-novice, “mejling lista”)

V kolikor se obiskovalci spletne strani odločite in preko prijavnega obrazca izberete obveščanje o plesnih dogodkih preko e-pošte, ste seznanjeni, da se bo vaš kontaktni e-poštni naslov uporabljal za namen tedenskih oziroma mesečnih obveščanj o plesnih dogodkih in aktivnostih, ki jih izvaja Plesno društvo SwingKids. Sporočila lahko vključujejo neposredno trženje. Ob tem plesno društvo pridobiva tudi podatke o vašem odzivu (klikih, odpiranju sporočil). Vaših podatkov iz prijavnega obrazca brez soglasja ne bomo posredovali tretjim osebam, kadarkoli lahko prekličete vašo privolitev za prejemanje e-poštnih sporočil. Preklic privolitev se izvede pisno po e-pošti na naslov info@swingkids.si. Ustnih odpovedi oziroma preklicev, posredovanih po telefonu, plesno društvo ne sprejema. Po preklicu se zbrani podatki izbrišejo.

Spori in pristojno sodišče

Udeleženec plesnih dogodkov oziroma prijavitelj in plesno društvo se bosta trudila morebitne spore reševati sporazumno, v medsebojno obojestransko korist in v skladu z najboljšo prakso izvajanja glasbeno plesnih dejavnosti. Če sporazum ne bo mogoč, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.