Preglejte tabelo tečajev in poiščite svojega, kar nekaj se jih je nabralo. Plesni tečaji swinga/lindy hopa za več težavnostnih stopenj, poleg tega pa delavnice charlestona, balboe, shag-a…

http://www.swingkids.si/?page_id=345

Vabljeni!