V ponedeljek 28. 9. ob 19.30h, vabljeni v Športno Agencijo Ledina, na Kotnikovi 5,