BOLJE POZNO KOT NIKOLI, DANES SE ZOPET VRTI DIRTY SWING&ROLL V JALLA JALLA, VAŠ IGOR