Najavljamo, da kot novo ustanovljeno Duštvo SwingKids organiziramo swing festival
ALL THAT SWING. Potekal bo od 12. do 14. 4. 2013 v Ljubljani.

Vse potrebne informacije najdete na posebni spletni strani festivala: www.allthatswing.eu.